تبلیغات
سایبر - نرم افزار گرفتن سرکتاب
سه شنبه 31 فروردین 1395  10:56 ق.ظ

مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه و متافیزیک

 

سایت این اپلای اقدام به تولید مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه کرده که تمام کاربران بتوانند از این نرم افزارها به راحتی و با تمام جزئیات و تفسیر کامل استفاده کنند و مشکلات خود و خانواده و آشنایان را به راحتی ,به لطف خداوند متعال برطرف کنند

از این رو امروز سایت این اپلای اقدام به جمع آوری کل نرم افزارهای علوم غریبه کرده و همه نرم افزار را در قالب یک پکیج و با قیمت پایین تر به فروش میرساند .

اگر میخواهید دعای محبت قوی و فوری برای مطلوبتان بنویسید تا خیلی زود اثر کند

اگر میخواهید دهان دشمنت را خیل راحت ببندی و روی حرفت حرفی نزند

اگر میخواهی مشکل مالی و رزق و روزیت حل شود و از راهکارهای عالی استفاده کنید تا به ثروت برسی

اگر میخواهید شخصی را خیلی سریع احضار کنید و هر نقطه ای که هست سریع نزد خود فرا خوانید طوری که از دوری شما مظرب شده و حتی یک لحظه از دوریت دلهره داشته باشد

اگر میخواهید برایتان خواستاری بیاید مطابق با میلتان طوری که پاشنه در خانه تان را بکنند

اگر میخواهید هر حاجتی که دارید روا شود

اگر جایی دفینه دارید و میخواهید جای دقیق ان را بیابید  و همچنین طلسم آن باطل شود

اگر سحر سنگینی دارید و میخواهید سحرتان را باطل کنید و دیگر هیچ سحری در شما اثر گذار نباشد

اگر خانواده تا ن سحر شده ان د و در جای دوری هستند و سما میخواهید سحرشان را از راه دور باطل کنید

آیا میخواهید تشخصی دهید که سحر چیست و چه کسی سحر دارد و چگونه باطل میشود

آیا میخواهید از تمام منابع گیاهان دارویی و بیماریهای علاج ان اطلاعات پیدا کنید

همچنین

ایا دوست دارید. . . 

که سرکتاب گرفتن را خوب یاد بگیررید

جفت بودن اصولی ستاره بین دو نفر را بدانید

ساعات استخاره قرةان را بدانید همه اینها در مجموعه نرم افزارهای صد باب علوم تعویذات نهفته است

با این مجموعه تمام آداب و اصول تعویذات را خوب یاد می گیرید

روش نوع قلم نوع جوهر ساعات تعویذات نوع نوشتن را خوب یاد میگیرید .همچنین نوع طالع طرف و نوع ستاره و نوع موکلین را خواهید آموخت.شما با انجام این نرم افزار ها استاد به تمام معنا میشوید و دیگر نیازی به دعانویس و پزشک طب گیاهی ندارید.

 

همچنین در این مجموعه نرم افزاری نفیس قرار دارد که ١٧ محاسبات علوم تعویذات را انجام میدهد 

از جمله این محاسبات شامل:

  

 

ابزارهایی که در این نرم افزار برای محاسبات وجود دارند کاملا هوشمند و دقیق هستند.و در این نرم افزار ۱۷ ابزار کاملا محاسباتی و هوشمند و دقیق قرار دارد که بعضی از ابزار ها مثل ساعات روز و روزهای قمر در عقرب و تقویم نجومی  برای صد سال اینده برنامه ریزی شده است

امکانات این نرم افزار عبارتند از:

۱-گرفتن سرکتاب(طالع بینی ابجدی کاملا دقیق و  صحیح)

۲جفت بودن ستاره برای ازدواج دو نفر

۳گرفتن ذکر حاجت متناسب با نام شخص

۴-گرفتن طالع شخصی برای  مشخص کردن نقاط ضعف و فهمیدن شغل مناسب و روزها و ماههای سال تولد به صورت قمری و میلادی و شمسی و . . .

۵-گرفتن استخاره قرآن به صورت نرم افزاری و دقیق

۶گرفتن استخاره قرآن به صورت دستی توسط خودتان

۷درسافت ساعات استخاره قرآن در روز

۸فال حافظ

۹فال شیخ بهایی

۱۰فال تاروت صغیر (چهار کارتی و هفت کارتی و ده کارتی)

۱۱گرفتن محاسبه تعویضات برای خود و اشخاص(بدست آوردن نوع قلم و نوع لوح و نام موکلین برج و ستاره و حروف و روزهای نحص و طریقه نوشتن تعویذ)

۱۲گرفتن ساعات روز(دریافت ساعات روز به صورت کاملا دقیق و هوشمند.تمام ساعات سیاره روز و نوع کارایی در همان ساعات را بیان میکند)

۱۳دریافت روزهای قمر در عقرب برای هر ماه

۱۴تقویم نجومی روزانه(این تقویم تا صد سال اینه محاسبه میشود)

۱۵-(ماشین حساب ابجدی)

۱۶دفترچه یادداشت روزانه و یاداوری  کارهای روزانه

۱۷مشخص کردن ساعات کواکب و مشخصات شمسی و قمری و میلادی


رای سفارش روی لینک زیر کلیک کنید

لینک خرید پستی در منزل

مجموعه نرم افزار های صد باب تعویذات  شامل نرم افزارهای:

 

مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه و متافیزیک

 

سایت این اپلای اقدام به تولید مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه کرده که تمام کاربران بتوانند از این نرم افزارها به راحتی و با تمام جزئیات و تفسیر کامل استفاده کنند و مشکلات خود و خانواده و آشنایان را به راحتی ,به لطف خداوند متعال برطرف کنند

از این رو امروز سایت این اپلای اقدام به جمع آوری کل نرم افزارهای علوم غریبه کرده و همه نرم افزار را در قالب یک پکیج و با قیمت پایین تر به فروش میرساند .

اگر میخواهید دعای محبت قوی و فوری برای مطلوبتان بنویسید تا خیلی زود اثر کند

اگر میخواهید دهان دشمنت را خیل راحت ببندی و روی حرفت حرفی نزند

اگر میخواهی مشکل مالی و رزق و روزیت حل شود و از راهکارهای عالی استفاده کنید تا به ثروت برسی

اگر میخواهید شخصی را خیلی سریع احضار کنید و هر نقطه ای که هست سریع نزد خود فرا خوانید طوری که از دوری شما مظرب شده و حتی یک لحظه از دوریت دلهره داشته باشد

اگر میخواهید برایتان خواستاری بیاید مطابق با میلتان طوری که پاشنه در خانه تان را بکنند

اگر میخواهید هر حاجتی که دارید روا شود

اگر جایی دفینه دارید و میخواهید جای دقیق ان را بیابید  و همچنین طلسم آن باطل شود

اگر سحر سنگینی دارید و میخواهید سحرتان را باطل کنید و دیگر هیچ سحری در شما اثر گذار نباشد

اگر خانواده تا ن سحر شده ان د و در جای دوری هستند و سما میخواهید سحرشان را از راه دور باطل کنید

آیا میخواهید تشخصی دهید که سحر چیست و چه کسی سحر دارد و چگونه باطل میشود

آیا میخواهید از تمام منابع گیاهان دارویی و بیماریهای علاج ان اطلاعات پیدا کنید

همچنین

ایا دوست دارید. . . 

که سرکتاب گرفتن را خوب یاد بگیررید

جفت بودن اصولی ستاره بین دو نفر را بدانید

ساعات استخاره قرةان را بدانید همه اینها در مجموعه نرم افزارهای صد باب علوم تعویذات نهفته است

با این مجموعه تمام آداب و اصول تعویذات را خوب یاد می گیرید

روش نوع قلم نوع جوهر ساعات تعویذات نوع نوشتن را خوب یاد میگیرید .همچنین نوع طالع طرف و نوع ستاره و نوع موکلین را خواهید آموخت.شما با انجام این نرم افزار ها استاد به تمام معنا میشوید و دیگر نیازی به دعانویس و پزشک طب گیاهی ندارید.

 

همچنین در این مجموعه نرم افزاری نفیس قرار دارد که ١٧ محاسبات علوم تعویذات را انجام میدهد 

از جمله این محاسبات شامل:

  

 

ابزارهایی که در این نرم افزار برای محاسبات وجود دارند کاملا هوشمند و دقیق هستند.و در این نرم افزار ۱۷ ابزار کاملا محاسباتی و هوشمند و دقیق قرار دارد که بعضی از ابزار ها مثل ساعات روز و روزهای قمر در عقرب و تقویم نجومی  برای صد سال اینده برنامه ریزی شده است

امکانات این نرم افزار عبارتند از:

۱-گرفتن سرکتاب(طالع بینی ابجدی کاملا دقیق و  صحیح)

۲جفت بودن ستاره برای ازدواج دو نفر

۳گرفتن ذکر حاجت متناسب با نام شخص

۴-گرفتن طالع شخصی برای  مشخص کردن نقاط ضعف و فهمیدن شغل مناسب و روزها و ماههای سال تولد به صورت قمری و میلادی و شمسی و . . .

۵-گرفتن استخاره قرآن به صورت نرم افزاری و دقیق

۶گرفتن استخاره قرآن به صورت دستی توسط خودتان

۷درسافت ساعات استخاره قرآن در روز

۸فال حافظ

۹فال شیخ بهایی

۱۰فال تاروت صغیر (چهار کارتی و هفت کارتی و ده کارتی)

۱۱گرفتن محاسبه تعویضات برای خود و اشخاص(بدست آوردن نوع قلم و نوع لوح و نام موکلین برج و ستاره و حروف و روزهای نحص و طریقه نوشتن تعویذ)

۱۲گرفتن ساعات روز(دریافت ساعات روز به صورت کاملا دقیق و هوشمند.تمام ساعات سیاره روز و نوع کارایی در همان ساعات را بیان میکند)

۱۳دریافت روزهای قمر در عقرب برای هر ماه

۱۴تقویم نجومی روزانه(این تقویم تا صد سال اینه محاسبه میشود)

۱۵-(ماشین حساب ابجدی)

۱۶دفترچه یادداشت روزانه و یاداوری  کارهای روزانه

۱۷مشخص کردن ساعات کواکب و مشخصات شمسی و قمری و میلادی


رای سفارش روی لینک زیر کلیک کنید

لینک خرید پستی در منزل

مجموعه نرم افزار های صد باب تعویذات  شامل نرم افزارهای:

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 02:16 ب.ظ

You actually suggested this adequately!
cialis purchasing cialis rckenschmerzen cialis 5 mg para diabeticos we like it safe cheap cialis enter site natural cialis buy cialis sample pack cialis wir preise cialis savings card where do you buy cialis cialis et insomni
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Useful info. With thanks.
import cialis we recommend cheapest cialis comprar cialis navarr buy cialis online cialis qualitat buying cialis overnight generic cialis tadalafil cialis online nederland cialis 50 mg soft tab cialis purchasing
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Useful content. Thanks.
5 mg cialis coupon printable cialis generico postepay american pharmacy cialis estudios de cialis genricos buy online cialis 5mg cialis 5 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis baratos compran uk cialis 5 mg cialis generika in deutschland kaufen
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:00 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 5 mg scheda tecnica discount cialis we like it cialis price generic cialis soft gels callus cialis italia gratis when will generic cialis be available cialis online nederland cialis uk cialis e hiv
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:28 ب.ظ

You said it very well.!
only best offers 100mg cialis walgreens price for cialis cialis 20 mg cut in half cialis canada on line cialis diario compra cialis sans ordonnance cialis kaufen bankberweisung dosagem ideal cialis acheter du cialis a geneve cialis 5 mg effetti collateral
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 09:35 ق.ظ

You explained it perfectly.
does cialis cause gout we recommend cialis info we like it cialis price purchasing cialis on the internet acquistare cialis internet sublingual cialis online only best offers 100mg cialis cialis professional from usa cialis 20mg prix en pharmacie cost of cialis cvs
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Thanks a lot! Ample postings!

cialis savings card cialis therapie rx cialis para comprar cialis for sale in europa we recommend cialis info we like it cialis soft gel how to buy cialis online usa cialis coupon cialis billig can i take cialis and ecstasy
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:06 ق.ظ

You actually expressed that perfectly.
cialis 5 mg schweiz cialis e hiv i recommend cialis generico cialis online deutschland cialis tadalafil cialis daily reviews buy generic cialis cialis from canada rx cialis para comprar side effects of cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:12 ب.ظ

You suggested this well!
cialis tablets australia cialis 30 day sample buy cialis online cheapest callus generic for cialis price cialis wal mart pharmacy look here cialis order on line cialis for sale in europa buying cialis on internet where cheapest cialis
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:29 ق.ظ

You actually said that terrifically!
cialis pills fast cialis online cialis prezzo di mercato bulk cialis try it no rx cialis if a woman takes a mans cialis acheter du cialis a geneve cialis for daily use cialis 20 mg cut in half buy cialis online cheapest
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Great forum posts. Thank you!
cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets for sale canadian drugs generic cialis cialis efficacit cialis 05 buy cialis sample pack cialis generico lilly cialis 20 mg cut in half cialis 5mg prix deutschland cialis online
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Factor effectively applied.!
we recommend cialis info non 5 mg cialis generici cialis name brand cheap when will generic cialis be available costo in farmacia cialis cialis generique 5 mg cialis side effects dangers cialis kamagra levitra 200 cialis coupon cialis great britain
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Kudos, Lots of facts!

cialis pills boards side effects of cialis 200 cialis coupon prices on cialis 10 mg canadian drugs generic cialis enter site 20 mg cialis cost we choice cialis uk sialis where to buy cialis in ontario cialis free trial
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:01 ق.ظ

You actually said that adequately.
price cialis per pill we like it cialis price purchasing cialis on the internet cialis for sale in europa cialis 05 cialis en mexico precio we like it safe cheap cialis fast cialis online female cialis no prescription callus
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Very good postings. Many thanks!
prix de cialis what is cialis cialis pills in singapore prezzo cialis a buon mercato cialis price in bangalore cialis australia org cialis 5 mg schweiz cialis preise schweiz buy cialis online 5 mg cialis coupon printable
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:26 ق.ظ

Seriously many of great information!
cialis for daily use cialis daily best generic drugs cialis acquisto online cialis we choice cialis uk wow cialis 20 dose size of cialis cialis qualitat cialis kaufen cialis lowest price
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Thanks, Loads of facts!

generic cialis at the pharmacy cialis generico in farmacia 40 mg cialis what if i take cialis tablets for sale generic cialis review uk acheter cialis kamagra cialis rckenschmerzen generic cialis at the pharmacy 40 mg cialis what if i take generic cialis at the pharmacy
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Seriously many of fantastic info.
how does cialis work when will generic cialis be available deutschland cialis online cialis generic availability cialis australian price cialis prices in england cialis generico en mexico cialis efficacit low cost cialis 20mg usa cialis online
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 11:54 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of info!

order canadian prescriptions online online pharmacies of canada buy viagra online usa canadian pharmacy prescription drugs without prior prescription canadian online pharmacies legal global pharmacy canada trust pharmacy canada pharmacy canada canadian pharmaceuticals companies
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:23 ق.ظ

You suggested that well.
buy generic cialis prix de cialis we like it cialis soft gel 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en suisse cialis flussig cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab cialis usa cost cialis online holland
Search engines optiomization
یکشنبه 18 شهریور 1397 11:36 ق.ظ
I got this web site from my pal who told me concerning this website and now this time I am browsing this web site and
reading very informative articles or reviews at this time.
elnaz
جمعه 16 شهریور 1397 04:59 ق.ظ
سلام من اسمم آمنه ومادرخاور میخواستم بدونم درمان درد پاهای من چیه بعدشم ازنظر مالی زندگی من خوب میشه و پسرم اسمش میلاد هست ومادر آمنه نوزده سال ناراحتی پوستی شدید میخواستم بدونم درمان بیماریش وخوب میشه
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:16 ب.ظ

You reported that effectively!
bulk cialis cialis taglich cialis price thailand how to buy cialis online usa how to buy cialis online usa how does cialis work cialis billig cialis pills effetti del cialis cialis 5mg prix
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:36 ب.ظ

With thanks! Very good stuff.
cialis kaufen bankberweisung cialis 20mg preis cf cialis rckenschmerzen only best offers 100mg cialis comprar cialis navarr cialis prezzo in linea basso canadian drugs generic cialis buy cialis tesco price cialis try it no rx cialis
Easton
دوشنبه 8 مرداد 1397 08:48 ب.ظ
I just like the valuable information you provide for your articles.
I'll bookmark your weblog and check once more here regularly.
I am relatively certain I'll be informed lots of
new stuff right here! Good luck for the next!
Globalplus
سه شنبه 12 تیر 1397 11:45 ق.ظ
Yoս shоuld bee a part օf a contest for one of tһe greаtest websites оn tһe net.
Ӏ аm going to highly recommend thiѕ site!
Gabriello
یکشنبه 3 تیر 1397 05:04 ق.ظ
My relatives аll the time say that I am killing my
tіme here at net, buut І knoᴡ I am getting knoᴡ-how
daily Ьy readding thes fastidious articles.
templeton
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:15 ق.ظ
Havе you ever cοnsidered creating an ebook or guest authoring οn other sites?
Ӏ have ɑ blog centered onn tһe same subjects you discuss and
ԝould realⅼy ⅼike tο hɑve yoou share sߋme stories/information.
Ι know my subscribers ᴡould appгeciate үour work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot mе an e-mail.
waar kan Ik viagra kopen zonder voorschrift
یکشنبه 27 خرداد 1397 03:29 ب.ظ
I'm ɡone tto inform my littlе brother, thаt һe shouⅼd аlso pay ɑ quick visit tһiѕ weblog onn regular
basis to oЬtain updated fr᧐m hottest news.
Fremont
سه شنبه 22 خرداد 1397 09:23 ب.ظ
Thank youu foг thе auspicious writeup. Ӏt іn fact was a amusement account іt.
Look advanced tto mⲟre adderd agreeable frߋm yoս! By the waу, how ⅽould wе communicate?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30