تبلیغات
سایبر - نرم افزار گرفتن سرکتاب
سه شنبه 31 فروردین 1395  11:56 ق.ظ

مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه و متافیزیک

 

سایت این اپلای اقدام به تولید مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه کرده که تمام کاربران بتوانند از این نرم افزارها به راحتی و با تمام جزئیات و تفسیر کامل استفاده کنند و مشکلات خود و خانواده و آشنایان را به راحتی ,به لطف خداوند متعال برطرف کنند

از این رو امروز سایت این اپلای اقدام به جمع آوری کل نرم افزارهای علوم غریبه کرده و همه نرم افزار را در قالب یک پکیج و با قیمت پایین تر به فروش میرساند .

اگر میخواهید دعای محبت قوی و فوری برای مطلوبتان بنویسید تا خیلی زود اثر کند

اگر میخواهید دهان دشمنت را خیل راحت ببندی و روی حرفت حرفی نزند

اگر میخواهی مشکل مالی و رزق و روزیت حل شود و از راهکارهای عالی استفاده کنید تا به ثروت برسی

اگر میخواهید شخصی را خیلی سریع احضار کنید و هر نقطه ای که هست سریع نزد خود فرا خوانید طوری که از دوری شما مظرب شده و حتی یک لحظه از دوریت دلهره داشته باشد

اگر میخواهید برایتان خواستاری بیاید مطابق با میلتان طوری که پاشنه در خانه تان را بکنند

اگر میخواهید هر حاجتی که دارید روا شود

اگر جایی دفینه دارید و میخواهید جای دقیق ان را بیابید  و همچنین طلسم آن باطل شود

اگر سحر سنگینی دارید و میخواهید سحرتان را باطل کنید و دیگر هیچ سحری در شما اثر گذار نباشد

اگر خانواده تا ن سحر شده ان د و در جای دوری هستند و سما میخواهید سحرشان را از راه دور باطل کنید

آیا میخواهید تشخصی دهید که سحر چیست و چه کسی سحر دارد و چگونه باطل میشود

آیا میخواهید از تمام منابع گیاهان دارویی و بیماریهای علاج ان اطلاعات پیدا کنید

همچنین

ایا دوست دارید. . . 

که سرکتاب گرفتن را خوب یاد بگیررید

جفت بودن اصولی ستاره بین دو نفر را بدانید

ساعات استخاره قرةان را بدانید همه اینها در مجموعه نرم افزارهای صد باب علوم تعویذات نهفته است

با این مجموعه تمام آداب و اصول تعویذات را خوب یاد می گیرید

روش نوع قلم نوع جوهر ساعات تعویذات نوع نوشتن را خوب یاد میگیرید .همچنین نوع طالع طرف و نوع ستاره و نوع موکلین را خواهید آموخت.شما با انجام این نرم افزار ها استاد به تمام معنا میشوید و دیگر نیازی به دعانویس و پزشک طب گیاهی ندارید.

 

همچنین در این مجموعه نرم افزاری نفیس قرار دارد که ١٧ محاسبات علوم تعویذات را انجام میدهد 

از جمله این محاسبات شامل:

  

 

ابزارهایی که در این نرم افزار برای محاسبات وجود دارند کاملا هوشمند و دقیق هستند.و در این نرم افزار ۱۷ ابزار کاملا محاسباتی و هوشمند و دقیق قرار دارد که بعضی از ابزار ها مثل ساعات روز و روزهای قمر در عقرب و تقویم نجومی  برای صد سال اینده برنامه ریزی شده است

امکانات این نرم افزار عبارتند از:

۱-گرفتن سرکتاب(طالع بینی ابجدی کاملا دقیق و  صحیح)

۲جفت بودن ستاره برای ازدواج دو نفر

۳گرفتن ذکر حاجت متناسب با نام شخص

۴-گرفتن طالع شخصی برای  مشخص کردن نقاط ضعف و فهمیدن شغل مناسب و روزها و ماههای سال تولد به صورت قمری و میلادی و شمسی و . . .

۵-گرفتن استخاره قرآن به صورت نرم افزاری و دقیق

۶گرفتن استخاره قرآن به صورت دستی توسط خودتان

۷درسافت ساعات استخاره قرآن در روز

۸فال حافظ

۹فال شیخ بهایی

۱۰فال تاروت صغیر (چهار کارتی و هفت کارتی و ده کارتی)

۱۱گرفتن محاسبه تعویضات برای خود و اشخاص(بدست آوردن نوع قلم و نوع لوح و نام موکلین برج و ستاره و حروف و روزهای نحص و طریقه نوشتن تعویذ)

۱۲گرفتن ساعات روز(دریافت ساعات روز به صورت کاملا دقیق و هوشمند.تمام ساعات سیاره روز و نوع کارایی در همان ساعات را بیان میکند)

۱۳دریافت روزهای قمر در عقرب برای هر ماه

۱۴تقویم نجومی روزانه(این تقویم تا صد سال اینه محاسبه میشود)

۱۵-(ماشین حساب ابجدی)

۱۶دفترچه یادداشت روزانه و یاداوری  کارهای روزانه

۱۷مشخص کردن ساعات کواکب و مشخصات شمسی و قمری و میلادی


رای سفارش روی لینک زیر کلیک کنید

لینک خرید پستی در منزل

مجموعه نرم افزار های صد باب تعویذات  شامل نرم افزارهای:

 

مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه و متافیزیک

 

سایت این اپلای اقدام به تولید مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه کرده که تمام کاربران بتوانند از این نرم افزارها به راحتی و با تمام جزئیات و تفسیر کامل استفاده کنند و مشکلات خود و خانواده و آشنایان را به راحتی ,به لطف خداوند متعال برطرف کنند

از این رو امروز سایت این اپلای اقدام به جمع آوری کل نرم افزارهای علوم غریبه کرده و همه نرم افزار را در قالب یک پکیج و با قیمت پایین تر به فروش میرساند .

اگر میخواهید دعای محبت قوی و فوری برای مطلوبتان بنویسید تا خیلی زود اثر کند

اگر میخواهید دهان دشمنت را خیل راحت ببندی و روی حرفت حرفی نزند

اگر میخواهی مشکل مالی و رزق و روزیت حل شود و از راهکارهای عالی استفاده کنید تا به ثروت برسی

اگر میخواهید شخصی را خیلی سریع احضار کنید و هر نقطه ای که هست سریع نزد خود فرا خوانید طوری که از دوری شما مظرب شده و حتی یک لحظه از دوریت دلهره داشته باشد

اگر میخواهید برایتان خواستاری بیاید مطابق با میلتان طوری که پاشنه در خانه تان را بکنند

اگر میخواهید هر حاجتی که دارید روا شود

اگر جایی دفینه دارید و میخواهید جای دقیق ان را بیابید  و همچنین طلسم آن باطل شود

اگر سحر سنگینی دارید و میخواهید سحرتان را باطل کنید و دیگر هیچ سحری در شما اثر گذار نباشد

اگر خانواده تا ن سحر شده ان د و در جای دوری هستند و سما میخواهید سحرشان را از راه دور باطل کنید

آیا میخواهید تشخصی دهید که سحر چیست و چه کسی سحر دارد و چگونه باطل میشود

آیا میخواهید از تمام منابع گیاهان دارویی و بیماریهای علاج ان اطلاعات پیدا کنید

همچنین

ایا دوست دارید. . . 

که سرکتاب گرفتن را خوب یاد بگیررید

جفت بودن اصولی ستاره بین دو نفر را بدانید

ساعات استخاره قرةان را بدانید همه اینها در مجموعه نرم افزارهای صد باب علوم تعویذات نهفته است

با این مجموعه تمام آداب و اصول تعویذات را خوب یاد می گیرید

روش نوع قلم نوع جوهر ساعات تعویذات نوع نوشتن را خوب یاد میگیرید .همچنین نوع طالع طرف و نوع ستاره و نوع موکلین را خواهید آموخت.شما با انجام این نرم افزار ها استاد به تمام معنا میشوید و دیگر نیازی به دعانویس و پزشک طب گیاهی ندارید.

 

همچنین در این مجموعه نرم افزاری نفیس قرار دارد که ١٧ محاسبات علوم تعویذات را انجام میدهد 

از جمله این محاسبات شامل:

  

 

ابزارهایی که در این نرم افزار برای محاسبات وجود دارند کاملا هوشمند و دقیق هستند.و در این نرم افزار ۱۷ ابزار کاملا محاسباتی و هوشمند و دقیق قرار دارد که بعضی از ابزار ها مثل ساعات روز و روزهای قمر در عقرب و تقویم نجومی  برای صد سال اینده برنامه ریزی شده است

امکانات این نرم افزار عبارتند از:

۱-گرفتن سرکتاب(طالع بینی ابجدی کاملا دقیق و  صحیح)

۲جفت بودن ستاره برای ازدواج دو نفر

۳گرفتن ذکر حاجت متناسب با نام شخص

۴-گرفتن طالع شخصی برای  مشخص کردن نقاط ضعف و فهمیدن شغل مناسب و روزها و ماههای سال تولد به صورت قمری و میلادی و شمسی و . . .

۵-گرفتن استخاره قرآن به صورت نرم افزاری و دقیق

۶گرفتن استخاره قرآن به صورت دستی توسط خودتان

۷درسافت ساعات استخاره قرآن در روز

۸فال حافظ

۹فال شیخ بهایی

۱۰فال تاروت صغیر (چهار کارتی و هفت کارتی و ده کارتی)

۱۱گرفتن محاسبه تعویضات برای خود و اشخاص(بدست آوردن نوع قلم و نوع لوح و نام موکلین برج و ستاره و حروف و روزهای نحص و طریقه نوشتن تعویذ)

۱۲گرفتن ساعات روز(دریافت ساعات روز به صورت کاملا دقیق و هوشمند.تمام ساعات سیاره روز و نوع کارایی در همان ساعات را بیان میکند)

۱۳دریافت روزهای قمر در عقرب برای هر ماه

۱۴تقویم نجومی روزانه(این تقویم تا صد سال اینه محاسبه میشود)

۱۵-(ماشین حساب ابجدی)

۱۶دفترچه یادداشت روزانه و یاداوری  کارهای روزانه

۱۷مشخص کردن ساعات کواکب و مشخصات شمسی و قمری و میلادی


رای سفارش روی لینک زیر کلیک کنید

لینک خرید پستی در منزل

مجموعه نرم افزار های صد باب تعویذات  شامل نرم افزارهای:

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
http://baucemi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:57 ق.ظ

Really tons of terrific material.
canadian drugs generic cialis cialis for sale buy cialis online cialis dosage precios de cialis generico cialis dose 30mg tesco price cialis cialis rckenschmerzen comprar cialis 10 espa241a cialis coupons
http://prophargue.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:06 ق.ظ

Seriously all kinds of excellent knowledge.
dosagem ideal cialis cialis kaufen wo cialis taglich safe dosage for cialis wow look it cialis mexico cialis y deporte price cialis per pill cialis name brand cheap precios cialis peru cialis generico
http://meicacarp.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:29 ب.ظ

Truly loads of superb material.
warnings for cialis we choice cialis uk cialis online generic low dose cialis cialis 20 mg effectiveness cialis generique 5 mg cialis patentablauf in deutschland sialis price cialis per pill cialis coupons printable
does generic cialis exist
شنبه 1 تیر 1398 02:32 ق.ظ

Regards! Valuable information.
cialis canada on line viagra vs cialis vs levitra we like it safe cheap cialis bulk cialis weblink price cialis cialis free trial cialis prices in england cialis rezeptfrei sterreich what is cialis how to buy cialis online usa
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:15 ق.ظ

Regards. Numerous data.

cialis sicuro in linea wow cialis 20 precios de cialis generico cialis cipla best buy we like it safe cheap cialis callus cialis pills price each cialis cuantos mg hay cialis bula generic cialis with dapoxetine
http://ivirglen.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:46 ب.ظ

Cheers. A good amount of forum posts.

cialis generico postepay generic cialis at the pharmacy cialis side effects dosagem ideal cialis cialis patentablauf in deutschland canadian discount cialis cialis generico lilly enter site 20 mg cialis cost cialis generico online cialis qualitat
cialis coupons for walmart
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:26 ب.ظ

You have made your position very effectively!!
estudios de cialis genricos the best site cialis tablets cialis lilly tadalafi cialis mit grapefruitsaft order cialis from india cialis therapie cipla cialis online cialis free trial cialis generico lilly pastillas cialis y alcoho
http://pistdeman.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:54 ق.ظ

You actually expressed it well.
non 5 mg cialis generici cialis flussig cialis bula 40 mg cialis what if i take canada discount drugs cialis cialis 5 mg funziona ou trouver cialis sur le net cialis cipla best buy buy cialis calis
cialis usa pharmacy
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:19 ق.ظ

You made the point!
we recommend cheapest cialis il cialis quanto costa 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis uk next day cialis diario compra look here cialis order on line cialis online napol usa cialis online click here cialis daily uk cialis canadian drugs
http://tiotestzugs.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:20 ب.ظ

Wow quite a lot of great material.
costo in farmacia cialis cialis en 24 hora sublingual cialis online chinese cialis 50 mg warnings for cialis generic cialis levitra cialis usa cost cialis et insomni warnings for cialis cialis 20mg prix en pharmacie
http://freewhtaican.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:43 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thank you!
buy cialis sample pack cialis para que sirve buying cialis on internet cialis for sale south africa cialis mit grapefruitsaft cialis great britain buying cialis in colombia ou trouver cialis sur le net buy cialis online legal generic cialis review uk
http://bercontstan.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:45 ب.ظ

You explained that adequately!
200 cialis coupon buy brand cialis cheap we recommend cialis info what is cialis cialis price in bangalore cialis cipla best buy brand cialis generic cialis generika order generic cialis online how much does a cialis cost
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Nicely voiced certainly! !
cialis cipla best buy precios cialis peru cialis uk next day low cost cialis 20mg we like it cialis price prescription doctor cialis buy generic cialis cialis 30 day trial coupon cialis lilly tadalafi achat cialis en europe
http://compventre.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:44 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
generic cialis at walmart generic cialis review uk cialis daily new zealand callus cialis vs viagra cialis arginine interactio cialis generico milano purchasing cialis on the internet cialis tablets australia cialis tadalafil
http://siovaspli.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

You definitely made your point!
we recommend cialis best buy where cheapest cialis how do cialis pills work buy cialis online legal tarif cialis france cialis generique price cialis per pill cialis from canada cialis in sconto cialis 30 day trial coupon
http://desktersia.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:05 ب.ظ

Perfectly expressed really. !
cialis professional from usa cialis para que sirve price cialis wal mart pharmacy low dose cialis blood pressure cialis pills in singapore prescription doctor cialis non 5 mg cialis generici cialis online napol we use it 50 mg cialis dose rx cialis para comprar
http://corplera.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

Amazing information. Regards!
cialis tadalafil online we like it cialis price generic cialis opinioni cialis generico cialis 30 day trial coupon tadalafil tablets if a woman takes a mans cialis cialis australian price generic for cialis achat cialis en europe
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:31 ق.ظ

Thank you. Loads of forum posts!

cialis online only best offers 100mg cialis generic for cialis cialis daily dose generic get cheap cialis generic cialis preis cialis 20mg schweiz cialis official site we like it cialis soft gel cialis professional yohimbe
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:07 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis side effects generic cialis side effects for cialis tadalafilo cialis pills price each precios de cialis generico cialis farmacias guadalajara cialis name brand cheap tesco price cialis we like it safe cheap cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 04:26 ب.ظ

You actually explained it adequately.
cialis pills cialis professional from usa the best site cialis tablets cilas effetti del cialis side effects of cialis rezeptfrei cialis apotheke prix de cialis price cialis wal mart pharmacy order generic cialis online
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 02:16 ب.ظ

You actually suggested this adequately!
cialis purchasing cialis rckenschmerzen cialis 5 mg para diabeticos we like it safe cheap cialis enter site natural cialis buy cialis sample pack cialis wir preise cialis savings card where do you buy cialis cialis et insomni
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Useful info. With thanks.
import cialis we recommend cheapest cialis comprar cialis navarr buy cialis online cialis qualitat buying cialis overnight generic cialis tadalafil cialis online nederland cialis 50 mg soft tab cialis purchasing
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Useful content. Thanks.
5 mg cialis coupon printable cialis generico postepay american pharmacy cialis estudios de cialis genricos buy online cialis 5mg cialis 5 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis baratos compran uk cialis 5 mg cialis generika in deutschland kaufen
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:00 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 5 mg scheda tecnica discount cialis we like it cialis price generic cialis soft gels callus cialis italia gratis when will generic cialis be available cialis online nederland cialis uk cialis e hiv
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:28 ب.ظ

You said it very well.!
only best offers 100mg cialis walgreens price for cialis cialis 20 mg cut in half cialis canada on line cialis diario compra cialis sans ordonnance cialis kaufen bankberweisung dosagem ideal cialis acheter du cialis a geneve cialis 5 mg effetti collateral
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 09:35 ق.ظ

You explained it perfectly.
does cialis cause gout we recommend cialis info we like it cialis price purchasing cialis on the internet acquistare cialis internet sublingual cialis online only best offers 100mg cialis cialis professional from usa cialis 20mg prix en pharmacie cost of cialis cvs
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Thanks a lot! Ample postings!

cialis savings card cialis therapie rx cialis para comprar cialis for sale in europa we recommend cialis info we like it cialis soft gel how to buy cialis online usa cialis coupon cialis billig can i take cialis and ecstasy
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:06 ق.ظ

You actually expressed that perfectly.
cialis 5 mg schweiz cialis e hiv i recommend cialis generico cialis online deutschland cialis tadalafil cialis daily reviews buy generic cialis cialis from canada rx cialis para comprar side effects of cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:12 ب.ظ

You suggested this well!
cialis tablets australia cialis 30 day sample buy cialis online cheapest callus generic for cialis price cialis wal mart pharmacy look here cialis order on line cialis for sale in europa buying cialis on internet where cheapest cialis
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:29 ق.ظ

You actually said that terrifically!
cialis pills fast cialis online cialis prezzo di mercato bulk cialis try it no rx cialis if a woman takes a mans cialis acheter du cialis a geneve cialis for daily use cialis 20 mg cut in half buy cialis online cheapest
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30